Spotkanie Zespołu ds. ładu przestrzennego
 Dnia 4 grudnia 2014 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu ds. ładu przestrzennego, powołanego Zarządzeniem Marszałka nr 70/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku. Było ono jednocześnie trzecim z kolei spotkaniem w ramach realizacji Strategii Rozwoju Województwa – Plan modernizacji 2020+ (szczególnie celu „sprawne zarządzanie”).
 
Problematyka  wspólnej dbałości o przestrzeń była wielokrotnie poruszana na konferencjach i  spotkaniach; np. Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej lub konsultacjach społecznych nad raportem „Przestrzeń życia Polaków” zainicjowanych przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego a także na Konwencie Marszałków (m.in. podczas przewodnictwa województwa kujawsko-pomorskiego).

Celem Zespołu jest inicjowanie działań związanych z tworzeniem i promocją narzędzi służących przywracaniu, kształtowaniu i utrwalaniu ładu przestrzennego w województwie. Jednymi z ważniejszych zadań będzie opracowanie Kujawsko-Pomorskiego Programu Ładu Przestrzennego oraz określenie propozycji zasad w zakresie kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020 uwzględniających kierunki rozwoju i kształtowania ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim.

Działania Zespołu wpisują się w politykę zrównoważonego rozwoju województwa w sferze jakości życia mieszkańców w przestrzeni Regionu.
 
1. 2. 3.
4. 5. 6.