O tutoringu w Brodnicy
 Temat konferencji: Tutoring – niezwykłą metodą edukacyjną do zastosowania na wszystkich etapach edukacyjnych, wzbudził duże zainteresowanie wśród ponad 70 dyrektorów i nauczycieli ze szkół brodnickich oraz gmin Brzozie, Świedziebnia i Górzno, zgromadzonych 2 grudnia 2014 r. w gościnnym Zespole Szkół nr 1 w Brodnicy.
 
Prelegentka,  konsultantka Danuta Potręć, w interesujący sposób wyjaśniła uczestnikom spotkania,  co to jest tutoring i jak można tę metodę wykorzystać w pracy edukacyjnej.  Wszyscy zainteresowani otrzymali najnowszy numer dwumiesięcznika UczMy i zostali zaproszeni do współpracy z redakcją czasopisma. Konferencja, zorganizowana przez Pracownię Dydaktyki, Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji KPCEN w Toruniu, była też okazją do spotkań i rozmów nauczycieli z doradcami metodycznymi.

1. 2.

Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.