XXII Regionalny Konkurs Gazetek Szkolnych
 Po raz dwudziesty drugi Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli  w Bydgoszczy było organizatorem Regionalnego Konkursu Gazetek Szkolnych. Jak co roku przystąpiły do niego uczniowskie redakcje ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z Bydgoszczy i regionu.
 
17  listopada 2014  r. w KPCEN w Bydgoszczy miała miejsce gala podsumowująca tegoroczny konkurs. Przedstawiono wyłonionych wcześniej laureatów oraz wręczono im dyplomy i nagrody.

Zespoły redakcyjne szkół bydgoskich otrzymały granty oświatowe przyznane przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy, zaś redakcje szkół z regionu nagrody rzeczowe ufundowane przez Dyrektora Kujawko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy oraz Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili:
Iwona Waszkiewicz  Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta  Bydgoszczy, Kazimierz Mikulski starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Hanna Paprocka reprezentująca Wydział Edukacji i Sportu, Małgorzata Kalinowska z Muzeum Oświaty w Bydgoszczy.

Gospodarzem uroczystości była Mariola Cyganek dyrektor Kujawsko-Pomorskiego  Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
W roli prelegenta wystąpiła Wiesława Tomasiak-Wyszyńska, nauczyciel konsultant KPCEN  w Bydgoszczy
Gazetki oceniano  zgodnie z następującymi kryteriami:
  • Strona tytułowa: oryginalność tytułu, zakres informacji, czytelność strony.
  • Trafność doboru tematyki.
  • Stopień odbicia życia szkoły.
  • Promowanie uczniowskich talentów.
  • Różnorodność form wypowiedzi dziennikarskich.
  • Układ treści, oryginalność, nośność tytułów tekstów.
  • Poprawność języka i ortografii.
  • Szata graficzna – estetyka, atrakcyjność, wkład pracy.

Laureaci XXII Regionalnego Konkursu Gazetek Szkolnych w kategorii:

szkoły podstawowe, klasy I – III

I miejsce  –  „Szkolne Igraszki” - Szkoła Podstawowa nr 64 w Bydgoszczy                    
II  miejsce –  „Iskierki” - Szkoła Podstawowa nr 4 w Bydgoszczy           
III miejsce – „Ekoludek” – Szkoła Podstawowa w Kiełpinie

szkoły podstawowe, kl. IV – VI

I miejsce –  „Flesz Czwórki” - Szkoła Podstawowa nr 4 w Bydgoszczy
II miejsce –  „Prymus” - Szkoła Podstawowa nr 64 w Bydgoszczy
III miejsce –  „Szkolne To i Owo” - Szkoła Podstawowa nr 56 w Bydgoszczy                  
III miejsce –  „Ikarek” - Szkoła Podstawowa nr 65 w Bydgoszczy
IV miejsce –  „Puls 26” - Szkoła Podstawowa nr 26 w Bydgoszczy
IV miejsce –  „Nudy z Budy” - Szkoła Podstawowa nr 19 w Bydgoszczy

gimnazja

I  miejsce  - „Merkuriusz Gimnazjalny” - Gimnazjum nr 23 w Bydgoszczy
II miejsce –  „Głos 20-stki” - Gimnazjum nr 20 w Bydgoszczy
III miejsce –  „Gazetka Szkolna” - Gimnazjum dla Dorosłych
IV miejsce –  „Histowizjer” – Gimnazjum nr 24 w Bydgoszczy
                  
szkoły ponadgimnazjalne

I miejsce –  „Ftyka Elektryka” - Zespół Szkół nr 12 w Bydgoszczy
II miejsce  - „Wzrok Ludu”  - I liceum Ogólnokształcące w Żninie               
III miejsce – „ellyta” – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy                  
IV miejsce –  „Fabryka Słowa” - Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 5 w Bydgoszczy
wyróżnienie - „Bez Cenzury” - Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w  Bydgoszczy.

1. 2. 3.
4. 5. 6.

Departament Edukacji i Sportu
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu