Biała Wstążka 2014
 Pod hasłem „Biała Wstążka” kryje się międzynarodowa akcja mająca na celu przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet. Adresatami działań podejmowanych w ramach tej kampanii społecznej są mężczyźni, którym rozdawane są białe wstążki, białe róże i materiały informujące o skali przemocy wobec kobiet.
 
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego objął patronatem tegoroczne działania podjęte wspólnie przez Departament Spraw Społecznych i Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień z Torunia. W największych miastach województwa:, Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Grudziądzu i Inowrocławiu o kampanii informowały plakaty eksponowane w środkach transportu publicznego. Plakaty z hasłem „Kobieta dała Ci życie – uszanuj to …” pojawiły się również w budynkach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i w innych obiektach na terenie Torunia. Kulminacją kampanii, w dniu 5 grudnia 2014 r., była akcja rozdawania mężczyznom białych wstążek i kalendarzyków z logo kampanii prowadzona przez młodzież na toruńskich ulicach, w urzędach oraz w różnego typu placówkach.

Materiały związane z tegoroczną kampanią zostały przekazane również do Aresztu Śledczego w Bydgoszczy i Zakładu Karnego w Grudziądzu.

Zapoczątkowana w Kanadzie w 1991 r. kampania znajduje coraz więcej sojuszników i obecnie prowadzona jest już w ponad pięćdziesięciu krajach. Dzięki prowadzonym działaniom coraz więcej mężczyzn manifestuje swój sprzeciw wobec przemocy, której doświadczają kobiety.
 
1. 2. 3.
 
Opracowanie:
Biuro ds. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Przemocy
w Departamencie Spraw Społecznych

grudzień 2014