Kończymy rok szkoleniem dla pedagogów
Departament Spraw Społecznych, odpowiedzialny za realizację ustawowych zadań samorządu województwa w zakresie organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, przygotował w 2014 roku szereg szkoleń dla różnych grup zawodowych pracujących w tym obszarze.
 
Wśród przeszkolonych byli:
 
Zwieńczeniem działań szkoleniowych w roku 2014 będzie szkolenie pt. „Przemoc w rodzinie wobec dziecka – diagnoza i pomoc” przeznaczone dla pedagogów ze szkół gimnazjalnych,, które odbędzie się w dniach 10 – 12 grudnia br.

W programie szkolenia znajdą się m.in. takie zagadnienia jak, organizacja pomocy dla ofiary przemocy domowej czy dziecko jako ofiara przemocy.

Opracowanie:
Biuro ds. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Przemocy
w Departamencie Spraw Społecznych

grudzień 2014