Pracownik służby zdrowia, a pomoc osobie doznającej przemocy – Toruń 2014
 W piątek 21 listopada 2014 r. odbyła się trzecia, a zarazem ostatnia edycja kursu pt. Rola pracowników służby zdrowia w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.  Tym razem pielęgniarki i położne z naszego województwa spotkały się w Toruniu.
 
Przedstawicielki służby zdrowia szkoliły się w sali konferencyjnej w Urzędzie Marszałkowskim i podobnie jak w innych miastach aktywnie uczestniczyły w zajęciach. W czasie wykładów, a przede wszystkim ćwiczeń, uczestniczki zadawały wiele szczegółowych pytań i rozmawiały o konkretnych zdarzeniach z ich codziennej pracy.

Należy podkreślić, że wszystkie trzy edycje szkolenia cieszyły się dużym zainteresowaniem i dzięki współpracy z Okręgowymi Izbami Pielęgniarek I Położnych z naszego województwa wzięło w nich udział ponad 120 osób.

Relacje z poprzednich szkoleń można znaleźć tutaj: Bydgoszcz (15.X.2014 r.) oraz i Włocławek (5.XI.2014 r.).

1. 2. 3.
4. 5. 6.

Opracowanie:
Biuro ds. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Przemocy
w Departamencie Spraw Społecznych

Listopad 2014