Postępowanie WZP.272.78.2014
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na zakup i montaż mebli biurowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.