Program „Bez przemocy” – kolejne szkolenie
Pod koniec listopada (w dniach 20-26.11.2014 r.) przeprowadzone zostanie drugie, z zaplanowanych na rok 2014, szkolenie dla przyszłych trenerów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec sprawców przemocy w rodzinie wg programu „Bez przemocy”.
 
Wspomniany wyżej program rekomendowany przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwietniu 2014 r., jest oryginalnym projektem opracowanym na zlecenie samorządu województwa przez Panie: Katarzynę Łęgowską (psycholog) i Agnieszkę Regel-Brajsa (prawnik). Od czerwca br. może być realizowany wobec sprawców przemocy w rodzinie w naszym województwie przez 8 par trenerskich przeszkolonych w pierwszej edycji szkolenia.

Jedną z najskuteczniejszych metod powstrzymania przemocy w rodzinie jest zmiana postaw i zachowań u sprawców przemocy domowej. Dlatego też, samorząd województwa przykłada dużą wagę do szkolenia kadr pracujących z osobami stosującymi przemoc wobec najbliższych.

Poniżej zamieszczamy: Program szkolenia

Opracowanie:  Biuro ds. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Przemocy
w Departamencie Spraw Społecznych, listopad 2014