Ćwiczenie w Urzędzie Marszałkowskim
 W Urzędzie Marszałkowskim 30 października przeprowadzone zostało ćwiczenie  sprawdzające znajomość zachowania pracowników w sytuacji kryzysowej związanej z podłożeniem ładunku wybuchowego. Tematem ćwiczenia była „Ewakuacja z budynku zagrożonego eksplozją ładunku wybuchowego”.
 
Wzięły w nim udział jednostki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożąrnej, policji oraz ratownictwa medycznego. Ćwiczenie miało na celu doskonalenie umiejętności osób funkcyjnych oraz pracowników urzędu w realizacji zadań oraz doskonalenie współpracy pomiędzy służbami biorącymi udział w działaniach ratowniczych, poszukiwawczych i ewakuacji ludzi z rejonu zagrożenia.

Zaplanowane ćwiczenia odbyły się w warunkach zbliżonych do realnych, zmusiły zespół kierowania, zespół ewakuacji i pracowników do ścisłej realizacji wypracowanych wcześniej procedur, pozwoliły na ocenę stopnia przygotowania uczestników akcji, zebranie uwag i wniosków do doskonalenia. Wstępna ocena pozwoliła stwierdzić, że zarówno osoby funkcyjne, jak i pracownicy urzędu oraz służby ratownicze są dobrze przygotowani  do działania w podobnych sytuacjach kryzysowych. Szczegółowe analizy zawierające uwagi obserwatorów zostaną przedstawione podczas omówienia ćwiczenia przez powołany do przeprowadzenia ćwiczenia zespół.
 
1. 2. 3. 4.
Fot. Tymoteusz Tymiński

Biuro  Obronności i Bezpieczeństwa Publicznego
w Urzędzie Marszałkowskim


31  października 2014 r.