Informacje dla Klientów biura podróży OPEN TRAVEL GROUP
Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego informuje, iż Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. udzieliły, na zlecenie biura podróży Open Travel Group Sp. z o. o. w Toruniu, gwarancji ubezpieczeniowych w zakresie pokrycia kosztów powrotu do kraju Klientów zleceniodawcy, gdy zleceniodawca nie zapewnia tego powrotu oraz zwrotu Klientom wniesionych przez nich wpłat, gdy zleceniodawca nie wykonał zawartych z Nimi umów.

Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz oba Towarzystwa pragną poinformować o procedurze pokrywania z sum gwarancyjnych tych kosztów i wpłat, wynikającej z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych:
  • w pierwszej kolejności pokrywane są koszty sprowadzenia Klientów do kraju,
  • pozostała kwota gwarancji jest przeznaczona na zwrot wpłat wniesionych przez Klientów na poczet umów, które nie zostały wykonane. Jeżeli suma gwarancji jest nie wystarczająca na zwrot wszystkich wpłat w całości, wszystkie wypłaty są proporcjonalnie obniżane.

Należy przypomnieć, że PTU S.A. na podstawie pełnomocnictwa Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego podjęło się sprowadzenia do kraju ponad 1000 polskich turystów. Marszałek wysoko ocenia przeprowadzenie tej operacji przez PTU S.A. Obecnie w fazie finalnej jest rozliczenie wszystkich kosztów sprowadzenia turystów do kraju.

PTU S.A. - działając z upoważnienia Marszałka i za zgodą SIGNAL IDUNA Polska - podjęło się rejestracji indywidualnych zgłoszeń roszczeń poszkodowanych Klientów Open Travel Group Sp. z o.o., którą prowadzi Filia PTU S.A. w Radomiu.

Jednocześnie informujemy, iż zasadniczą kwestią wpływającą na brak możliwości dokonania na dziś ostatecznego oszacowania wielkości roszczeń i dokonania wypłat jest fakt, iż nadal wpływają kolejne wnioski pokrzywdzonych klientów Open Travel Group Sp. z o.o.  Uniemożliwia  to ostateczne zamknięcie listy osób uprawnionych do wypłat z gwarancji ubezpieczeniowych, jednakże Marszałek zakreślił zakończenie I etapu przyjmowania roszczeń na dzień 31 grudnia 2006 roku w celu przyspieszenia rozpoczęcia zwrotu wpłat dla poszkodowanych klientów Open Travel Group Sp. z o.o.,


W  związku z powyższym Marszałek zakłada, że dalsza procedura realizacji roszczeń będzie wyglądała następująco:
  1. Do 31.01.2007 roku weryfikacja przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego przekazanych  PTU S.A. zgłoszeń klientów Open Travel Group Sp. z o.o. wraz z posiadaną dokumentacją.
  2. Po dniu 1 lutego 2007 roku –wystąpienia Marszałka z żądaniem zapłaty do Gwarantów.

Zgromadzona dokumentacja została przekazana Marszałkowi Województwa Kujawsko – Pomorskiego, który po dokonaniu weryfikacji wystąpi z żądaniem zapłaty.  Jednocześnie zaznacza się, iż proces weryfikacji może ulec przedłużeniu w przypadku, gdy dokumenty przekazane przez klientów okażą się niekompletne.

PTU S.A. oraz SIGNAL IDUNA Polska TU S.A podkreślają, że przekażą  środki finansowe z udzielonych gwarancji natychmiast po otrzymaniu wezwania do zapłaty od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Gwaranci wyjaśniają, że zgodnie z udzielonymi gwarancjami ubezpieczeniowymi roszczenia klientów Open  Travel Group sp. z o.o., którzy podpisali umowy w okresie do 31 lipca 2006r. będą zaspakajane z gwarancji udzielonej przez Signal Iduna, natomiast roszczenia klientów Open Travel Group sp. z o.o., którzy podpisali umowę od dnia 1 sierpnia 2006r. mogą być zaspakajane z gwarancji udzielonej przez Signal Iduna oraz gwarancji udzielonej przez PTU S.A. 


POLSKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN S.A.           SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO


Warszawa –Toruń – 24 listopada 2006 r.