Serce w pracy – serce w stresie
W dniu 12 listopada 2014 r. godz. 9.00 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu (Plac Teatralny 2, sala patio I piętro)) odbędzie się konferencja poświęcona podnoszeniu świadomości w zakresie zarządzania stresem i zagrożeniami psychospołecznymi w pracy.
 
Corocznie w całej Europie obchodzony jest Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. W tym czasie organizowane są konferencje, wystawy, konkursy, sesje szkoleniowe, których celem jest przekonanie zarówno kadry zarządzającej jak i samych pracowników do współpracy w celu tworzenia przyjaznego środowiska pracy.

Stres związany z pracą stanowi drugi najczęściej zgłaszany problem zdrowotny związany z pracą w Europie – po zaburzeniach układu mięśniowo-szkieletowego. Według danych Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) około 50–60% utraconych dni roboczych może być spowodowanych stresem związanym z pracą. Wśród przyczyn stresu związanego z pracą najczęściej wskazywanych w ramach europejskiego sondażu znalazły się: restrukturyzacja w miejscu pracy i niestabilność zatrudnienia (72% respondentów), długie godziny pracy lub nadmierne obciążenie pracą (66%) oraz prześladowanie i nękanie w pracy (mobbing) (59%). Z tego samego badania wynika, że około 4 na 10 pracowników uważa, iż problem stresu nie jest właściwie rozwiązywany w ich miejscu pracy.

Tymczasem długotrwały stres w miejscu pracy może prowadzić do wyczerpania fizycznego i psychicznego każdej osoby oraz odczuwania przez nią dolegliwości somatycznych. Gdy sytuacje takie powtarzają się wielokrotnie, mogą z upływem czasu doprowadzić do zmian w stanie zdrowia, takich jak: bólów mięśni i kręgosłupa, nadciśnienia tętniczego, udaru mózgu, choroby wieńcowej, zawału mięśnia sercowego owrzodzenia układu pokarmowego, obniżenia odporności organizmu i związanych z nią chorób infekcyjnych, depresji, nerwic itd.

Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  organizuje więc spotkanie, w którym wezmą udział zarówno pracownicy jak i pracodawcy z kujawsko-pomorskich zakładów pracy, szkół, stacji sanitarno-epidemiologicznych. Wśród tematów omawianych podczas konferencji znajdą się m.in. kwestie dotyczące źródeł i rodzajów stresorów w miejscu pracy oraz technik radzenia sobie ze stresem. Przedstawiciel Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu przedstawi natomiast „Program Profilaktyki III dla Pacjentów po Ostrych Zespołach Wieńcowych w województwie Kujawsko-Pomorskim”, który finansowany jest ze środków Samorządu Województwa.

Szczegółowy program konferencji