Zapytanie ofertowe
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na opracowaniu Planu rozwoju Inteligentnych Specjalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego stanowiącego uzupełnienie dla programu rozwoju pt. „Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”.