Pracownik służby zdrowia, a pomoc osobie doznającej przemocy – Włocławek 2014
 W dniu wczorajszym (5.XI.2014 r.) we Włocławku kolejna grupa pielęgniarek i położnych odbyła szkolenie pt.Rola pracowników służby zdrowia w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 
Była to druga edycja kursu dla tej grupy zawodowej, której przedstawiciele, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zobligowani są do udziału w Gminnych Zespołach Interdyscyplinarnych i Grupach roboczych.

Wykłady i przeprowadzone ćwiczenia przybliżyły uczestniczkom zarówno prawne, jak i psychologiczne aspekty przemocy oraz działań interwencyjnych i pomocowych, które powinny być prowadzone na rzecz osób doznających przemocy domowej.

Przed nami jeszcze jedna edycja szkolenia, która odbędzie się w Toruniu (21.XI.2014 r.). O bydgoskiej edycji szkolenia można przeczytać tutaj.
 
1. 2. 3.
4. 5.
 
Opracowanie:
Biuro ds. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Przemocy
w Departamencie Spraw Społecznych

październik 2014