Ogłoszenie o konkursie
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

ogłasza otwarty
konkurs na spektakl muzyczny
promujący osobę i twórczość Fryderyka Chopina

Konkurs ma na celu wyłonienie spektaklu edukacyjnego promującego osobę i twórczość Fryderyka Chopina oraz regionalne dziedzictwo kultury związane z kompozytorem.