ZMIANA UCHWAŁY
Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 27 października 2014 r. przyjął uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na wnioski złożone do dnia 15 kwietnia 2014.
 
W załączniku nr 1 do uchwały Nr LII/809/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 sierpnia 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia w roku 2014 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zachodzi konieczność wprowadzenia następującej zmiany:
Wniosek o dotację na zadanie „Remont dachu budynku przy ul. Rabiańskiej 6 w Toruniu” został złożony w pierwszym terminie przez panią Iwonę Brzeczkowską-Durmowicz, jako osobę prowadzącą działalność gospodarczą. Natomiast korektę wniosku złożyli Państwo Michał Durmowicz i Iwona Brzeczkowska-Durmowicz jako osoby prywatne – współwłaściciele nieruchomości należącej do małżeńskiej ustawowej wspólności majątkowej. W związku z tym, w punkcie dot. wnioskodawcy muszą być umieszczeni obydwoje (dotyczy poz. 11 załącznika do uchwały).


Załącznik: