Nagrody - zmiana terminu składania wniosków
W związku z wejściem w życie Uchwały Nr XLIII/714/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów oraz innych osób wyróżniających się w działalności sportowej oraz przesunięciem terminu przyznawania ww. nagród na styczeń 2015 r. informuje się, że termin składania wniosków przedłuża się wyjątkowo do dnia 17 listopada 2014 r.
 
Poniżej treść uchwały wraz z załącznikami:
  • Uchwała Nr XLIII/714/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów oraz innych osób wyróżniających się w działalności sportowej (plik pdf)
  • Szczegółowe zasady określające tryb przyznawania nagród (plik pdf),
  • Załącznik nr 1 – wzór wniosku o przyznanie nagrody osobom fizycznym za osiągnięcie wysokich wyników sportowych (plik doc)
  • Załącznik nr 2 – wzór wniosku o przyznanie nagrody trenerom za szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe (plik doc)
  • Załącznik nr 3 – wzór wniosku o przyznanie nagrody trenerom i innym osobom wyróżniającym się w działalności sportowej (plik doc)

Dyrektor Departamentu  
Edukacji i Sportu  
Czesław Ficner