Spotkania z Polonią belgijską w ramach projektu Fundacji Win-Win pt. „Ocalić od zapomnienia”.
 Meetings with Polish community in Belgium as a part of the Win-Win Foundation’s project “To rescue from oblivion”.

W ramach projektu „Ocalić od zapomnienia”, odbyły się na początku października spotkania z  Polonią belgijską oraz pokazy filmu „Hakerzy Wolności” w reżyserii niezależnego, toruńskiego twórcy, Marcina Gładycha.
 
Spotkania odbyły się w samym sercu Europy, w Belgii. Trzy spotkania odbyły się w Brukseli (w Szkole Europejskiej, Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym im. Joachima Lelewela i Instytucie Polskim), a raz zawitaliśmy do SPK im. gen. Stanisława Maczka w Antwerpii. "Hakerów wolności" obejrzało ponad 250 osób. Film Marcina Gładycha nie był jedynym elementem spotkań. Pokaz poprzedzała krótka prezentacja przybliżająca historię PRL-u, a ukoronowaniem wydarzenia były rozmowy z Krzysztofem Turowskim (internowanym 13 grudnia 1981 r. działaczem "Solidarności", a później korespondentem Radia Wolna Europa) oraz Jakubem Boratyńskim (najmłodszym uczestnikiem Okrągłego Stołu i obecnym szefem Wydziału Zaufania i Bezpieczeństwa Komisji Europejskiej).

Organizatorami wydarzenia była Fundacja Win-Win z Torunia i Stowarzyszenie Emigration Projekt z Belgii. Projekt sfinansowano je ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Fundacji Edukacja Dla Demokracji, oraz Instytutu Polskiego w Brukseli.
 
1.
 
Sporządziła:
Katarzyna Rzemykowska
Departament Współpracy Międzynarodowej
Wydział Współpracy Zagranicznej