Ogłoszenie
W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi specyfiki obszaru ponawiamy procedurę szacowania kosztu usługi eksperckiej dla Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego (ORSG) Powiatu Aleksandrowskiego, Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego oraz Powiatu Rypińskiego.
 
Województwo Kujawsko-Pomorskie (Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego) przeprowadza oszacowanie kosztu usługi eksperckiej w ramach wdrażania trzeciego poziomu polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020 dla Obszarów Rozwoju Społeczno Gospodarczego (ORSG) Powiatu Aleksandrowskiego, Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego oraz Powiatu Rypińskiego.