„Zbieramy zużyte baterie, to ekologiczne”
 W ramach prowadzonej w 2014 roku kampanii edukacyjnej o bateriach i akumulatorach Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy współpracy Wydawnictwa Express Media S p. z o.o. organizuje konkurs pn. „Zbieramy zużyte baterie”. Konkurs skierowany jest do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  w naszym województwie.
 
Celem konkursu jest promowanie postaw ekologicznych wśród uczniów. Prowadzona publiczna kampania ma na celu podnoszenie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie powstawania, wykorzystania oraz prawidłowego postępowania z odpadami w postaci zużytych baterii i zużytych akumulatorów, a także wspomaganie osiągnięcia wysokiego poziomu selektywnej zbiórki tych odpadów.

Konkurs polega na zebraniu przez uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych jak największej ilości (wyrażonej w kilogramach w przeliczeniu na jednego ucznia) zużytych baterii i zużytych akumulatorów. Nagrodą w konkursie będą pomoce naukowe przeznaczone na doposażenie zwycięskiej szkoły o wartości 5000 zł brutto. Zwycięskie szkoły będą miały możliwości wyboru nagrody w zależności od indywidualnych potrzeba danej szkoły.

Szczegóły i harmonogram konkursu  zawarte są w regulaminie.

Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatorów oraz pod adresami:
archiwum.kujawsko-pomorskie.pl
www.nowosci.com.pl
www.expres.bydgoski.pl