Informacja dla Partnerów projektu dot. rozliczenia dotacji
Informacja dla Partnerów projektu pn. „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2014 roku” – numer Uchwały oraz dokumenty do pobrania.
 
W dniu 24 września 2014 r. podjęto uchwałę nr 39/1328/14  o dofinansowaniu projektu „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2014 roku”.

W opisie do faktury/rachunku oraz Wniosku o płatność proszę wpisywać numer Uchwały 39/1328/14  z dnia 24.09.2014 r.

Wzory dokumentów do rozliczeń:
W ramach rozliczenia projektu powinna być złożona następująca dokumentacja:
1. Wniosek o płatność
2. Oryginał faktury/rachunku lub kopia faktury/rachunku potwierdzona „za zgodność z oryginałem” wraz z opisem
3. Potwierdzenia przelewów należności dla Wykonawcy prac – kopie potwierdzone „za zgodność z oryginałem”
4. Prolongaty do faktur jeśli zapłata nastąpiła lub nastąpi po upływie płatności faktury – kopie potwierdzone „za zgodność z oryginałem”
5. Potwierdzenie – kopia potwierdzona „za zgodność z oryginałem” lub oświadczenie o założeniu konta na cele projektu (z podaniem numeru konta)
6. Kopia protokołu odbioru technicznego – potwierdzona „za zgodność z oryginałem”
7. Kopia Protokołu odbioru WUOZ - potwierdzona „za zgodność z oryginałem”
8. Kopia potwierdzona „za zgodność z oryginałem”  decyzji WUOZ dot. zrealizowanego zadania (w przypadku wskazania wykonawcy)
9. Kopia potwierdzona „za zgodność z oryginałem” umowy z Wykonawcą (wraz z załącznikami, jeśli tak stanowi treść umowy)
11. Dokumenty do zapytania ofertowego (jeśli dotyczy)- kopie potwierdzone „za zgodność z oryginałem”:
 • wydruk ogłoszenia ze strony internetowej
 • zapytanie ofertowe z załącznikami
 • potwierdzenia odbioru ofert przez potencjalnych wykonawców
 • oferty wykonawców z załącznikami
 • opis udzielonego zamówienia z załącznikami – kopia
12. Dokumenty dodatkowe: wyjaśnienia, zawiadomienia, oświadczenia (jeśli są).
13. Oświadczenie o podatku VAT z datą Wniosku o Płatność – oryginał
14. Kosztorys powykonawczy – kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem”
15. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania – oryginał. Składane po opłaceniu faktur/rachunków. Dołączone do niego są oryginalne faktury, rachunki oraz kopie przelewów potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.

Dokumentację wraz z Wnioskiem o Płatność proszę złożyć wraz z pismem przewodnim w kancelarii podawczej znajdującej się w budynku głównym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu na Placu Teatralnym 2 lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskie
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Pl. Teatralny 2
87-100 Toruń


Poniżej znajduje się wykaz osób sprawdzających Wnioski o płatność i rozliczających dotacje od poszczególnych Partnerów:
 • numery Umowy Partnerskiej od KD-II.433.UE.2.2014 do KD-II.433.UE.34.2014
  (nr z Uchwały od 21 do 53): Małgorzata Borgula, Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć , tel. 795-572-06
 • numery Umowy Partnerskiej od KD-II.433.UE.35.2014 do KD-II.433.UE.65.2014
  (nr z Uchwały od 54 do 84): Marcin Graczyk, Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć , tel. 883-353-675
 • numery Umowy Partnerskiej od KD-II.433.UE.66.2014 do KD-II.433.UE.98.2014
  (nr z Uchwały od 85  do 117): Krzysztof Jeliński, Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć , tel. 883-326-607