Wybór Najlepszych Sołtysów w Kujawsko-Pomorskim
 Historia sołectwa i sołtysa w Polsce sięga XII wieku.  Współcześnie, od 1990 roku sołtys jest organem wykonawczym jednostki pomocniczej gminy - sołectwa i jest wybierany przez zebranie wiejskie. Rola sołtysa polega na aktywizowaniu i angażowaniu mieszkańców w prace na rzecz sołectwa. W Polsce działa blisko 40 tys. sołtysów, a w województwie kujawsko-pomorskim jest ich 2 165.
 
Konkurs „Nasz Sołtys ‘2014” ma na celu promowanie najbardziej aktywnych sołtysów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, którzy podejmują działania na rzecz integracji społeczności lokalnej, dbają o rozwój sołectwa i gminy. Konkurs zorganizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego we współpracy ze Spółką z o. o. Media Regionalne Warszawie prowadzony jest dwuetapowo.

Pierwszy etap stanowił SMS-owy Plebiscyt mający na celu wyłonienie najbardziej popularnego sołtysa regionu. Głosowanie na Najpopularniejszego Sołtysa Województwa Kujawsko-Pomorskiego trwało 2 tygodnie. W plebiscycie wzięło udział 88 sołtysów. Najwięcej głosów uzyskał Pan Mariusz Buczkowski z miejscowości Małe Rudy.

W drugim etapie, Kapituła Konkursu powołana przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokonała merytorycznej oceny 65 zgłoszonych kandydatów. Tytuł Sołtysa Roku Województwa Kujawsko-Pomorskiego ’2014 uzyskała Pani Ewa Szczypiorski ze wsi Żalno.

Organizacja Konkursu „Nasz sołtys ‘2014” jest finansowana ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach PROW 2007-2013.