Wyzwania współczesnej szkoły
 18 października br. w sali konferencyjnej Kujawsko–Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy odbyła się VII Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa dla nauczycieli, pedagogów i psychologów na temat „Komunikacja między nauczycielem, uczniem i rodzicem – wyzwania współczesnej szkoły”, zorganizowana przez Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy. Patronatem honorowym konferencję objęli: Pani Ewa Mes  Wojewoda Kujawsko–Pomorski, Pan Piotr Całbecki Marszałek Województwa Kujawsko–Pomorskiego i Pani Anna Łukaszewska Kujawsko–Pomorski Kurator Oświaty.
 
W konferencji wzięło udział 260 osób: dyrektorów, nauczycieli, pedagogów, psychologów ze szkół województwa kujawsko–pomorskiego, ośrodków szkolno–wychowawczych i poradni psychologiczno–pedagogicznych; uczestniczyło także szerokie grono dyrektorów i nauczycieli ze szkolnictwa szpitalnego i sanatoryjnego z całej Polski, m.in. ze Szczecina, Łodzi, Poznania, Kołobrzegu, Zaboru, Słupska, Piły i Gniezna.
Uczestnicy Konferencji wspólnie zastanawiali się nad różnymi, skutecznymi sposobami komunikowania się pomiędzy wszystkimi podmiotami szkolnej rzeczywistości.

Dr Monika Kaczmarek–Śliwińska w wystąpieniu na temat: „Komunikowanie się dzieci i młodzieży w nowych mediach – szanse i zagrożenia dla współczesnej szkoły” podkreśliła, że istnienie młodego pokolenia w nowych mediach jest dla nich czymś naturalnym i nie jesteśmy w stanie tego zmienić. Zadaniem dorosłych, w tym nauczycieli, jest prawidłowe ukierunkowanie działalności młodych ludzi w zakresie korzystania z nowych mediów – lepiej, by zainteresowanie wynikało z pozytywnych relacji pomiędzy szkołą a mediami, niż ze złych podpowiedzi otoczenia. Należy zastanowić się, w jaki sposób możemy wykorzystać potencjał młodych ludzi w zakresie korzystania z nowych mediów np. dla promocji działań szkoły, czy też przy przygotowywaniu różnych projektów dydaktyczno–wychowawczych.

Dr Marek Kaczmarzyk zapoznał uczestników konferencji z tematem: „Od neurobiologii do praktyki szkolnej”. W niezwykle ciekawy sposób, poparty wieloma przykładami, przybliżył trudne zagadnienia z zakresu neurodydaktyki, rozwoju i funkcjonowania ludzkiego mózgu. Przekazał wiele cennych wskazówek dla nauczycieli związanych z takimi zagadnieniami, jak rola hipokampa, czy zasady działania neuronów lustrzanych, czyli dlaczego wolimy pogodnych nauczycieli?

Mgr Małgorzata Wojnowska poruszyła temat „Transakcje i dialog w pracy z rodzicami uczniów”. Prelegentka zwróciła uwagę uczestników na model analizy transakcyjnej, której istotą jest to, że komunikując się z drugim człowiekiem występujemy z określonej pozycji (Rodzica, Dorosłego lub Dziecka). Komunikacja przebiega sprawnie, jeżeli relacja pomiędzy nami jest zgrana, jeżeli natomiast dochodzi do transakcji skrzyżowanej wówczas prawdopodobieństwo zrozumienia i porozumienia maleje.

Podczas konferencji wystąpił zespół wokalno–taneczny „Stokrotki” ze Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego nr 3 w Bydgoszczy.

Uczestnicy konferencji mogli obejrzeć także prace plastyczne laureatów konkursu zorganizowanego przez Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej na temat: „Serce masz tylko jedno”, adresowanego do dzieci i młodzieży - uczniów szkół szpitalnych i sanatoryjnych.

Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
1. 2. 3.
4. 5. 6.
 
Departament Edukacji i Sportu