Kadra szkół zawodowych doskonaliła się we Włoszech i Austrii!
W dniach 04.10 – 11.10.2014 r. grupa dyrektorów szkół zawodowych Województwa Kujawsko–Pomorskiego oraz nauczycieli konsultantów  przebywała na wizycie studyjnej pt. „Organizacja i zarządzanie oświatą zawodową we Włoszech i Austrii” zorganizowanej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.
 
Celem przedsięwzięcia było poznanie uwarunkowań prawnych i rozwiązań organizacyjnych kształcenia zawodowego w wymienionych krajach.  

W ramach wizyty realizowano spotkania z przedstawicielami władz oświatowych oraz dyrektorami szkół  kształcących w różnych branżach zawodowych takich miast, jak: Vipiteno, Bolzano, Brixen, Innsbruck.  Uczestnicy mieli  możliwość poznania doskonałych warunków do nauki stworzonych w przestronnych wnętrzach wizytowanych szkół zawodowych oraz sposobów realizacji zajęć praktycznych w bardzo dobrze wyposażonych warsztatach szkolnych. Z dużym zainteresowaniem wysłuchano wykładów m.in. na temat dualnego systemu kształcenia zawodowego uczniów oraz  systemu kształcenia i doskonalenia  nauczycieli zawodu.

Uczestnicy wysoko ocenili organizację i przebieg wizyty. Pragmatyczne rozwiązania zastosowane w odwiedzanych szkołach stanowią źródło inspiracji dla dyrektorów szkół uczestniczących w wizycie, do wprowadzania zmian w swoich placówkach, pod warunkiem wsparcia  ze strony organu prowadzącego szkołę.
 
1.
Na zdjęciu: dyrektorzy szkół zawodowych oraz przedstawiciele wojewódzkich placówek doskonalenia nauczycieli uczestniczący w wizycie studyjnej wraz  z przedstawicielami włoskich władz oświatowych i kadry zarządzającej w Szkole Zawodowej Handlu  i Grafiki im. J. Guttenberga w Bolzano.
 
2.
Wizyta w  Urzędzie Miasta Sterzing-Vipiteno
 
3.
Przestronne wnętrza  w Krajowej Szkole Zawodowej Zawodów Socjalnych „ Hannah Arendt” w Bolzano.
 
4.
Na zdjęciu: Pani Grażyna Troszyńska – Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku z młodzieżą realizującą zajęcia praktycznej nauki zawodu w Tyrolskiej Szkole Zawodowej Budownictwa i Malarstwa w  Absam ( Austria).