Postępowanie WZP.272.71.2014
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę którego przedmiotem jest kompleksowa usługa druku, zabezpieczenia w procesie druku i  zapakowanie kart do głosowania w wyborach radnych do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 16  listopada 2014 r