Postępowanie WZP.272.77.2014
Wybór inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach Projektu „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze”
 

 

 

 

  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ( - plik pdf