Zmiany w egzaminie maturalnym z matematyki
 103 nauczycieli matematyki województwa kujawsko-pomorskiego było uczestnikami konferencji „Egzamin maturalny z matematyki od roku szkolnego 2014/2015”, która miała miejsce 16 października  w Hotelu FILMAR w Toruniu. Organizatorami spotkania byli: Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Delegatura w Toruniu, Centralna Komisja Egzaminacyjna i Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.
 
Wykład na temat „W jaki sposób nowa formuła egzaminu maturalnego z matematyki realizuje cele kształcenia matematycznego?” wygłosił Adam Makowski, współpracownik Centralnego Zespołu Ekspertów matematycznych z ramienia CKE. Wystąpienie obejmowało następujące zagadnienia:
  • analizę wybranych zadań maturalnych z poziomu podstawowego z lat 2010-2014 w kontekście przygotowania uczniów do matury w roku 2015,
  • zmiany w egzaminie maturalnym z matematyki od 2015 r., jako odzwierciedlenie zmian w wymaganiach nowej podstawy programowej, ze szczególnym uwzględnieniem zmian dotyczących egzaminu na poziomie rozszerzonym,
  • podstawowe zasady oceniania rozwiązań zadań otwartych.

Organizatorzy zadbali również o czas na refleksje i pytania nauczycieli skierowane do eksperta. Dotyczyły one między innymi czasu przeznaczonego na pisanie egzaminu maturalnego z matematyki, zadań proponowanych w Informatorze oraz realizowania „starej” podstawy programowej i egzaminu maturalnego na jej bazie w IV klasach technikum.
 
1. 2.
 
Departament Edukacji i Sportu