O zdrowiu dzieci i młodzieży w Ciechocinku
W dniu 22 października  2014 r. godz.1000 w Szpitalu Uzdrowiskowym nr 4 „Dom Zdrojowy” w Ciechocinku (ul. Leśna 4) odbędzie się konferencja poświęcona problemom zdrowotnym dzieciom i młodzieży. Konferencji patronuje Główny Inspektor Sanitarny.
 
Prawidłowy rozwój oraz dobre zdrowie w dzieciństwie i młodości wpływają na zdrowie i jakość życia w dalszych latach. Niektóre schorzenia i zaburzenia, które pojawiły się w dzieciństwie, utrzymują się przez całe życie. Zdrowie dzieci i młodzieży ulega zmianom zależnym od czynników społeczno-ekonomicznych, polityki zdrowotnej, postępów w diagnozowaniu i leczeniu chorób oraz świadomości zdrowotnej społeczeństwa, a zwłaszcza rodziców. W ostatnich dwóch dekadach odnotowuje się w Polsce pozytywne zmiany, takie jak obniżenie  współczynnika umieralności, zmniejszenie zachorowalności na choroby zakaźne objęte obowiązkowymi szczepieniami, znaczny postęp w leczeniu dzieci z chorobami nowotworowymi. Są to efekty postępu w diagnozowaniu i leczeniu chorób, upowszechnienia szczepień, poprawy standardu życia. Jednocześnie pojawiają się nowe problemy zdrowotne, związane z warunkami i stylem współczesnego życia a także brakiem zachowań prozdrowotnych.

Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego  we współpracy z Przedsiębiorstwem Uzdrowisko Ciechocinek S.A., Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. dra L. Rydygiera w Toruniu oraz Stowarzyszeniem Parasol dla Życia organizuje więc spotkanie, którego celem będzie zainicjowanie wspólnych działań na rzecz poprawy zdrowia dzieci i młodzieży w województwie kujawsko-pomorskim. Wśród tematów omawianych podczas konferencji znajdą się m.in. kwestie związane z realizacją przez samorządy lokalne programów zdrowotnych dotyczących szczepień ochronnych. Uczestnicy spotkanie będą mieli również okazję do dyskusji na temat potencjału i możliwości lecznictwa uzdrowiskowego w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych dzieci i młodzieży Przedstawiciele Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu przedstawią z kolei mechanizm funkcjonowania oraz współpracy z Bankiem Mleka Kobiecego.

Szczegółowy program konferencji