Zapytanie ofertowe
Przedmiotem zamówienia jest  przygotowanie dokumentacji projektowo-technicznej w zakresie wykonania audytu sieci WAN, wykonania audytu i planowania sieci WLAN oraz wykonania audytu środowiska stacji roboczych zgodnie z załącznikiem do zapytania dla projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. ”Platforma Zunifikowanej Komunikacji wraz z Systemem Archiwizacji Danych”.