Wczesne wspomaganie rozwoju – szansą dziecka
 Objęcie wszechstronnym wsparciem małych dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych  niepełnosprawnością, zwiększanie szans na ich właściwą diagnozę oraz zacieśnianie współpracy w zakresie wspomagania rozwoju małego dziecka pomiędzy środowiskiem medycznym, opieką socjalną a ośrodkami wczesnego wspomagania, to główne cele konferencji organizowanej pod takim właśnie tytułem przez SOSW nr 1 im. Louisa  Braille’a w Bydgoszczy i Stowarzyszenie „Visus Supremus”.
 
Odbędzie się ona w dniu 8 października 2014 r. Patronat Honorowy sprawuje Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki.

Konferencja jest skierowana do osób, które jako pierwsze mają szansę zauważyć  i rozpoznać niepokojące symptomy zaburzeń, pomóc dzieciom oraz ich rodzicom w podjęciu wieloprofilowych działań usprawniania  w oparciu o diagnozę funkcjonalną i indywidualny program terapeutyczny. Daje to możliwość skierowania ich już na wczesnym etapie do placówek specjalistycznych.
 

Ważne jest również podniesienie poziomu organizacji i jakości zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka - mówi Dyrektor Ośrodka im. L. Braille’a Małgorzata Szczepanek.

Do uczestnictwa w konferencji zgłosili się m.in. przedstawiciele szkół, służby zdrowia (szpitali, przychodni zdrowia), żłobków, przedszkoli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, organizacji pozarządowych z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Liczba zgłoszeń ponad dwukrotnie przekroczyła ilość dostępnych miejsc /organizatorzy przyjmowali deklaracje według kolejności wpływu dokumentów aż do wyczerpania limitu miejsc/, co świadczy o dużym zainteresowaniu tym problemem.

Konferencja jest współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Ośrodek im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy jest placówką dla dzieci i młodzieży niewidomej, słabo widzącej, głuchoniewidomej oraz ze złożoną niepełnosprawnością.  To jedyna tego typu placówka w województwie i północnej części Polski. Obecnie w naszym ośrodku kształci się ponad 380 uczniów.

Więcej na temat placówki na stronie: www.braille.bydgoszcz.pl

Zachęcamy również do obejrzenia nowego filmu promującego Ośrodek Braille’a: http://www.youtube.com/watch?v=SZGhUr3UJ8Q&feature=youtu.be

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy jest jednostką organizacyjną  podległą Samorządowi Województwa  Kujawsko-Pomorskiego.

Departament Edukacji i Sportu