Olimpiada Solidarności
Fundacja Centrum Solidarności zaprasza do udziału w drugiej edycji ogólnopolskiego konkursu historycznego „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii” adresowanego do uczniów klas drugich szkół ponadgimnazjalnych. Rejestracja szkół potrwa do 10 listopada.
 
Ogólnopolski konkurs, któremu patronują ministerstwa edukacji oraz nauki i szkolnictwa wyższego, ma na celu upowszechnienie wiedzy historycznej o Polsce lat 1970-1990. Wśród parterów są między innymi Instytut Pamięci Narodowej oraz NSZZ Solidarność.

Członkowie zwycięskiej drużyny zostaną nagrodzeni indeksami Uniwersytetu Gdańskiego (dziennikarstwo, komunikacja społeczna, politologia, socjologia) i Uniwersytetu Warszawskiego (europeistyka, bezpieczeństwo wewnętrzne, politologia, polityka społeczna, stosunki międzynarodowe, historia, studia nad słowiańszczyzną wschodnią), rocznymi stypendiami naukowymi oraz bonami (ważnymi 3 lata) na wszystkie publikacje Instytutu Pamięci Narodowej.

 Szkołę powinien zarejestrować nauczyciel, który potem będzie koordynować przebieg etapu szkolnego. W etapie szkolnym oraz wojewódzkim uczniowie rywalizują ze sobą indywidualnie, rozwiązując test wielokrotnego wyboru. Po zakończeniu eliminacji wojewódzkich trzech najlepszych uczniów z każdego regionu stworzy jedną drużynę. W części finałowej zmierzy się 16 trzyosobowych zespołów, które będą walczyć o wygraną. Dwa miesiące przed rozgrywką finałową drużyny wojewódzkie zostaną w nagrodę zaproszone na wizytę studyjną i integracyjną do Gdańska – Miasta Wolności i Solidarności. Finał drugiej edycji konkursu odbędzie się w czerwcu 2015 roku w Warszawie.

Więcej informacji o konkursie na www.olimpiadasolidarnosci.pl.
 
Idea konkursu wpisuje się w obchodzony w tym roku w województwie kujawsko-pomorskim Rok Ludzi Wolności.

Zadanie jest realizowane przez Departament Edukacji i Sportu.
 
Fundacja Centrum Solidarności
Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego


6 października 2014 r.