Oświadczenie o kwalifikalności podatku VAT dla partnerów projektu
OŚWIADCZENIE O KWALIFIKOWALNOŚCO PODATKU VAT DLA PARTNERÓW PROJEKTU pn. „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2014 roku”
 
Zgodnie z wytycznymi do rozliczania wydatków poniesionych w trakcie realizacji projektu pn. „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2014 roku” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, wraz z pierwszym wnioskiem o płatność, stanowiącym rozliczenie wydatków, należy złożyć Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT.

Jednostka Realizująca Projekt przygotowała oświadczenia dla każdego z Partnerów, zamieszczone poniżej wiadomości, które należy pobrać odnajdując nazwę Parafii (według numeru Uchwały lub nazwy miejscowości, w której znajduje się Parafia).

Pobrany dokument należy pobrać ze strony, podpisać na pierwszej, drugiej i czwartej stronie dokumentu oraz opatrzyć odpowiednimi pieczęciami (Parafii oraz pieczęciami imiennymi). Przed podpisaniem proszę o zweryfikowanie treści oświadczenia – tego czy dane w nim zawarte są prawidłowe.

Data Oświadczenia musi być z godna z datą składanego Wniosku o płatność.

Dokumenty do pobrania według numeru z Uchwały i miejscowości:

21. Bydgoszcz, św. Wojciecha
22. Ciechocinek, św. Ap. Piotra i Pawła
23. Samoklęski Duże, św. Bartłomieja Apostoła
24. Jabłonowo Zamek, św. Wojciecha
25. Siniarzewo, św. Jakuba Apostoła
26. Włocławek, NMP
27. Lubanie, św. Mikołaja Biskupa
28. Raciąż, św. Trójcy
29. Ostrowite, św. Marii Magdaleny
30. Pieranie, św. Mikołaja
31. Grabie, św. Wacława
32. Wrocki, św. Marcina
33. Zgłowiączka, NMP
34. Golub-Dobrzyń, św. Katarzyny Aleksandryjskiej
35. Grabkowo, św. Marii Magdaleny
36. Ostrowite, św. Mateusza
37. Strzelno, św. Trójcy
38. Łabiszyn, św. Mikołaja
39 i 40. Piotrków Kujawski, św. Jakuba
41. Brześć Kujawski, św. Stanisława
42. Kościelec, św. Małgorzaty
43. Brodnica, św. Katarzyny Aleksandryjskiej
44. Więcbork, NMP, Szymona i Judy
45. Trląg, św. Piotra i Pawła
46. Kruszwica, św. Teresy
47. Łasin, św. Katarzyny Aleksandryjskiej
48. Lipno, NMP
49. Topólka, Miłosierdzia Bożego
50. Radomin, św. Mikołaja
51. Płochocin, św. Wawrzyńca i Matki Kościoła
52. Potulice, NMP
53. Wenecja, NMP
54. Mogilno, św. Jana
55. Kcynia, NMP
56. Strzelno, św. Trójcy
57. Kwieciszewo, św. Marii Magdaleny
58. Dąbrówka, św. Michała
59. Kamień Krajeński, św. Piotra i Pawła
60. Wielki Komorsk, św. Bartłomieja
61. Chrostkowo, św. Barbary
62. Wielka Łąka, św. Katarzyny i Małgorzaty
63. Izbica Kujawska, NMP
64. Wielkie Radowiska, św. Jakuba
65. Grudziądz, Zgromadzenie Księży Marianów
66. Sarnowo, św. Marcina
67. Starogród, św. Barbary
68. Inowrocław, św. Mikołaja
69. Toruń, św. Jakuba
70. Świecie, NMP
71. Chełmża, św. Mikołaja
72. Nawra, św. Katarzyny i NMP
73. Runowo Krajeńskie, św. Trójcy
74. Chełmonie, św. Bartłomieja
75. Lubraniec, św. Jana Chrzciciela
76. Unisław, św. Bartłomieja
77. Świekatowo, św. Marcina
78. Mszano, św. Bartłomieja
79. Sypniewo, Katarzyny Aleksandryjskiej
80. Wielki Mędromierz, św. Stanisława
81. Bydgoszcz, św. Mikołaja
82. Bydgoszcz, św. Jana i Ewangelisty
83. Okonin, św. Kosmy i Damiana
84. Sośno, Niepokalanego Serca Maryi
85. Gostkowo, NMP
86. Święte, św. Barbary
87. Gniewkowo, Serca Pana Jezusa
88. Pakość, Zakon Braci Mniejszych
89. Ostrowo n. Gopłem, św. Mateusza
90. Chełmno, NMP
91. Niedźwiedź, św. Jerzego Męczennika
92. Działyń, św. Trójcy
93. Chełmża, św. Mikołaja
94. Świecie, św. Andrzeja Boboli
95. Kłobia, św. Wojciecha
96. Chełmno, Zgromadzenie Sióstr
97. Grzybno, św. Michała Archanioła
98. Gruczno, św. Jana Chrzciciela
99. Gniewkowo, św. Mikołaja i Konstancji
100. Świerczynki, św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty
101. Inowrocław, Opatrzności Bożej
102. Kruszwica, św. Apostołów Piotra i Pawła
103. Pakość, św. Bonawentury
104. Solec Kujawski, św. Stanisława
105. Wieniec, Przemienienia Pańskiego
106. Bydgoszcz, Piotra i Pawła
107. Zamarte, Klasztor Karmelitów
108. Nowa Wieś Wielka, NMP
109. Szadłowice, św. Bartłomieja
110. Rechta, św. Barbary
111. Rywałd Królewski, Zakon Braci Mniejszych
112. Chełmno, Zgromadzenie Sióstr
113. Siedlimowo, św. Mikołaja
114. Dębowa Łąka, św. Piotra i Pawła
115. Zbrachlin, św. Wojciecha
116. Nieszawa, św. Jadwigi Śląskiej
117. Osieczek, św. Katarzyny Aleksandryjskiej