Profesjonalni streetworkerzy
 W środę 1 października 2014 r. zakończył się drugi etap szkolenia ze streetworkingu. Tym razem, wraz z prof. Jackiem Kurzępą,  zajęcia prowadziła dr Adrianna Surmiak (socjolog i antropolog kultury, pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego). Podobnie jak w ubiegłym roku, uczestnicy szkolenia to członkowie organizacji pozarządowych, Straży Miejskiej i ośrodków pomocy społecznej.
 
Przez 3 dni intensywnej pracy – wykładów i zajęć warsztatowych, uczestniczy szkolenia nie tylko uzyskali wiedzę i ćwiczyli swoje kompetencje, ale także stworzyli zintegrowana grupę.

Dzięki cyklowi szkoleń: „Pomoc w zakresie pracy ulicznej i interwencji domowej” (październik 2013 r.) i  „Streetworking po polsku – w drodze ku większej skuteczności pomocy ludziom ulicy” (wrzesień / październik 2014 r.) mamy w naszym województwie ponad 40 osób przygotowanych do pracy streetworkera. Jak wynika z podsumowujących wypowiedzi uczestników tegorocznego szkolenia, mają oni już konkretne plany wykorzystania umiejętności nabytych na szkoleniu w środowiskach w których działają i procują.
 
1. 2.
3. 4.
fot. Tymoteusz Tymiński
 
Opracowanie:
Biuro ds. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Przemocy
w Departamencie Spraw Społecznych

październik 2014