Współpraca i wymiana doświadczeń
 Liczne grono przedstawicieli organizacji pozarządowych, a także członków Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych reprezentujących głownie ośrodki pomocy społecznej i Policję, wzięło udział w konferencji Organizacje Pozarządowe – ważny partner w przeciwdziałaniu przemocy, która odbyła się 30 września 2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim.
 
Wystąpienia prelegentów, skoncentrowane były na prezentacji różnych aspektów systemu przeciwdziałania przemocy (prawo, programy przeciwdziałania przemocy i pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie, praca zespołów interdyscyplinarnych, dane statystyczne dotyczące zjawiska, profilaktyka) oraz ukazaniu roli, możliwości działania i potrzeby włączenia się do tego systemu organizacji pozarządowych.

Z zaprezentowanych na konferencji danych wynika, że tylko w 57 na 144 Gminnych Zespołach Interdyscyplinarnych uczestniczą członkowie z sektora NGO. Obecność na konferencji przedstawicieli różnych organizacji pozarządowych i reprezentantów innych instytucji działających w zakresie przeciwdziałania przemocy, daje nadzieję, na uaktywnienie organizacji pozarządowych w tym obszarze, lepszą współpracę różnych podmiotów, korzystanie z doświadczeń i metod działania NGO, a także na zwiększenie ich udziału w Zespołach Interdyscyplinarnych funkcjonujących w naszym województwie.

Jednym z ważnych punktów konferencji było wręczenie zaświadczeń pierwszej grupie trenerów programu „Bez przemocy. Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie”.

Poniżej zamieszczono prezentację z konferencji.
 
 
1. 2. 3.
fot. Tymoteusz Tymiński

Opracowanie:
Biuro ds. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Przemocy
w Departamencie Spraw Społecznych

październik 2014