Zapytanie ofertowe
W związku z realizacją projektu własnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod nazwą ”Promocja gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego poprzez zagraniczne misje gospodarcze oraz udział jako wystawca na targach poza granicami kraju o charakterze międzynarodowym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów, Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego kieruje zaproszenie do złożenia oferty na organizację logistyki wyjazdu 6-osobowej grupy do Szwecji, na konferencję Nordic Shared Services & Outsourcing Forum 2014.