Postępowanie WZP.272.67.2014
Realizacja zadania "Doposażenie w tablice interaktywne publicznych i niepublicznych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w ramach projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”.
 

 

 

 

 

 • Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ ( - plik pdf)    

 

 • Informacja o modyfikacji oraz zmiana terminu składania ofert ( - plik pdf)     
 • Zmiana ogłoszenia oraz terminu składania ofert ( - plik pdf)    

 

 • Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert ( - plik pdf)     
 • Zmiana ogłoszenia   ( - plik pdf)    

 

 • Zmiana ogłoszenia ( - plik pdf)     
 • Modyfikacja Siwz, zmiana terminu skladania i otwarcia ofert   ( - plik pdf)    

 

 

 

 • Wezwanie do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym - Cube.ITG S.A.  ( - plik pdf)
 • Wezwanie do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym - Qumak S.A.  ( - plik pdf)

 

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  ( - plik pdf

 

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  ( - plik pdf