Dialog techniczny
Dialog techniczny w sprawie projektu pn. System Bilet Metropolitalny BiT-City dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego
 

 

 

  • MODYFIKACJA OGŁOSZENIA W ZAKRESIE WARUNKÓW STAWIANYCH UCZESTNIKOM DIALOGU TECHNICZNEGO I TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW ( - plik pdf)