Postępowanie WZP.272.68.2014
Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji i rozbudowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu, przy ul. Żwirki i Wigury 15-21, w ramach realizacji zadania ,,Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Korczaka w Toruniu, w oparciu o „Program funkcjonalno-użytkowy modernizacji i rozbudowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu” oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją prac budowlanych do czasu zakończenia realizacji inwestycji.
 
Do pobrania:

 

 

 

 

  • Informacja zmiana terminu składania ofert oraz modyfikacja ( - plik pdf)   
  • Zmiana terminu składania ofert ( - plik pdf)  

 

  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ( - plik pdf)