Postępowanie WZP.272.69.2014
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie usługi druku, zabezpieczenia w procesie druku i zapakowania kart do głosowania w wyborach radnych do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 16 listopada 2014 r.