Zaproszenie do składania ofert
Województwo Kujawsko-Pomorskie z siedzibą w Toruniu zaprasza do złożenia ofert na kompleksową organizację 94 koncertów w zabytkowych obiektach biorących udział w projekcie realizowanym przez Województwo Kujawsko-Pomorskie pn. „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2014  roku”. Zapytanie ofertowe jest realizowane w oparciu o art. 4 pkt 8b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych.