Zaproszenie na konferencję prasową w ramach programu "Zdążyć przed wypadkiem"
Bydgoska Fundacja Oddech Nadziei przy współpracy Kujawsko – Pomorskiego Centrum Pulmonologii realizuje, dzięki dotacjom przyznanym przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego, program wczesnego wykrywania bezdechu sennego skierowany do zawodowych kierowców pod hasłem „Zdążyć przed wypadkiem”. Fundacja zaprasza na organizowaną w ramach wspomnianego programu konferencję prasową. Odbędzie się ona w piątek, 24 listopada o godzinie 10.30 w Sali Konferencyjnej Hotelu Gotyk w Toruniu, ul. Piekary 20.

Poprowadzi ją dr n. med. Małgorzata Czajkowska-Malinowska- Prezes   Fundacji  Oddech Nadziei, Ordynator Oddziału Chorób Płuc i Niewydolności Oddychania Kujawsko – Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy. Podczas konferencji omówione zostaną cele i sposoby realizacji programu wczesnego wykrywania bezdechu sennego u zawodowych kierowców, a także możliwości przeprowadzenia badań wśród kierowców zawodowych województwa kujawsko-pomorskiego. Organizatorzy zaprosili do udziału w konferencji przedstawicieli policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego i osoby, których problem bezdechu sennego u kierowców dotyczy bezpośrednio- przedstawicieli firm transportowych.

Fundacja Oddech Nadziei realizując wśród kierowców zawodowych województwa kujawsko-pomorskiego program ,,Zdążyć przed wypadkiem”, pragnie poprzez działania profilaktyczne i kampanię informacyjną skierowaną do tej grupy zawodowej,  zapobiegać zjawisku nadmiernej senności dziennej z powodu obturacyjnego bezdechu sennego (OBS). Zjawisko to- coraz częstsze  ostatnich latach- powoduje wzrost ilości wypadków drogowych spowodowanych przez tzw. nagłe zaśnięcie za kierownicą, z których najtragiczniejsze są wypadki powodowane przez kierowców przewożących większe grupy osób. Nadmierna senność podczas prowadzenia pojazdu jest najczęściej spowodowana nadmierną ilością godzin pracy lub pracą zmianową kierowcy. Jak wykazały badania, nieleczeni chorzy na OBS popełniają znacznie więcej błędów na symulatorze prowadzenia pojazdu i są oni uczestnikami rzeczywistych wypadków 2,5-raza częściej niż zdrowi. Ponadto nieleczony bezdech senny, zwłaszcza nieuświadomiony przez chorego, prowadzi do narastającego deficytu w utlenowaniu tkanek organizmu, w tym zwłaszcza tkanki mózgowej, powodując chroniczne znużenie, brak koncentracji i niepohamowaną senność dzienną.