Streetworking po polsku
 Na przełomie września i października br. odbędzie się szkolenie pt.: „STREETWORKING PO POLSKU – w drodze ku większej skuteczności pomocy ludziom ulicy”, które jest kontynuacją ubiegłorocznej sesji „Pomoc w zakresie pracy ulicznej i interwencji domowej”.
 
Szkolenie poprowadzi prof. Jacek Kurzępa - pedagog, socjolog młodzieży, autor wielu publikacji opisujących dysfunkcyjne i ryzykowne zachowania współczesnej młodzieży oraz dr Adrianna Surmiak - socjolog i antropolog kultury, wykładowca akademicki, przez wiele lat streetworkerka
w Stowarzyszeniu „Misja Dworcowa”.
 
Szkolenie przeznaczone jest głównie dla uczestników I etapu. Tegoroczna część skoncentrowana będzie na poznaniu narzędzi i strategii niezbędnych w pracy ulicznej, doskonaleniu zdolności i umiejętności praktycznych oraz  poznanie narzędzi ewaluacyjno-monitorujących prowadzone działania. Szczegółowy program szkolenia przedstawiono tutaj. Do 22 września 2014 r. można jeszcze zgłosić swój udział w szkoleniu, przesyłając kartę zgłoszenia.
 
Na zakończenie szkolenia prof. Jacek Kurzępa wygłosi wykład podsumowujący „Zdążyć z pomocą!- czy zawsze i za jaką cenę?"
 
Więcej informacji o metodzie streetworkingu i poprzednim poziomie szkolenia dostępnych jest na stronach:
http://archiwum.kujawsko-pomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=25343&Itemid=434

http://archiwum.kujawsko-pomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=25465&Itemid=434Opracowanie:
Biuro ds. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Przemocy
w Departamencie Spraw Społecznych
wrzesień 2014