Zaproszenie do składania ofert
Dzień dobry,
zapraszam do złożenia oferty wykonania strony internetowej dedykowanej funduszom europejskim. Zakres prac oraz wstępne warunki ich wykonania znajdują się w załączniku  1 „Wymagania wstępne dla strony”. Oferta powinna zawierać oszacowanie kosztów  wykonania całego przedmiotu zamówienia (brutto). Wszelkie pytania  dotyczące przedmiotu zamówienia proszę zgłaszać drogą mailową.
 

Złożenie oferty może być poprzedzone spotkaniem w siedzibie zamawiającego. Celem takiego spotkania będzie przekazanie plików z prototypem strony oraz przykładowej grafiki. Na spotkaniu mogą być przybliżone wymagania zamawiającego względem przedmiotu zamówienia. Przed przyjazdem proszę o kontakt pod nr: 0-571 293 001 w celu ustalenia daty spotkania.

Na oferty oczekuję do  19 września br., do godziny 14.00 pod adresem Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Wszystkie koszty związane z  przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi oferent niezależnie od wyniku postępowania ofertowego.
Cena oferty uwzględniać będzie wszystkie zobowiązania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.  Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT.


Uwaga! Koszt powyższego zadania został przewidziany poniżej progu 30 tysięcy euro, a więc zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych nie zostanie przeprowadzona procedura przetargowa. Istnieje możliwość, że zapytanie nie zakończy się zawarciem umowy, pytający może ponowić zapytanie ofertowe w przypadku, gdy oferty nie spełnią założonych wymagań. 

 

W związku z licznymi zapytaniami uszczegółowiono warunki wykonania zamówienia polegającego na wykonaniu portalu internetowego poświęconego funduszom europejskim. Proszę o zapoznanie się z treścią załącznika „Uszczegółowienie zapytania ofertowego” oraz uzupełnienie zawartej w nim tabeli. Proszę także o przesłanie przekalkulowanego w oparciu o doprecyzowane dane, kosztorysu wykonania strony lub potwierdzenie ceny przesłanej w poprzedniej kalkulacji.
Na odpowiedź czekam do dnia 11 października, do godziny 17.00 pod adresem Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć .