Marszałkowski program polityki rodzinnej
 Założenia przyjętego przez zarząd województwa w czerwcu Kujawsko-pomorskiego Programu Wspierania Rodziny 2014-2020 prezentujemy podczas cyklu konferencji „Rodzina jest najważniejsza”. Wśród założeń programu są między innymi regionalna karta dużej rodziny i utworzenie marszałkowskiego centrum wszechstronnie rozumianego wsparcia dla rodzin. 9 września odbyło się spotkanie w Żninie. 
 
Program konferencji w Żninie tutaj.

- Silna i zdrowa rodzina jest podstawą każdego społeczeństwa. Naszym celem jest stworzenie kompleksowego, spójnego i zintegrowanego, opartego o stabilne podstawy systemu wsparcia. Adresujemy go do wszystkich, w tym do rodzin ze szczególnymi potrzebami, uwzględniając w szczególności oczekiwania rodzin 3 plus i promocję dzietności. Zakładamy, że właściwa realizacja programu będzie możliwa w oparciu o współdziałanie samorządów wszystkich szczebli, instytucji naukowych i edukacyjnych oraz organizacji pozarządowych i biznesu
– podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Jednym z istotnych elementów programu jest powołanie do życia Regionalnego Centrum Wspierania Rodziny, które zajmie się między innymi prowadzeniem badań społecznych dotyczących kondycji rodzin. Będzie też współtworzyć sieć lokalnych centrów łączących elementy integracji środowiskowej oraz oferty kulturalno-edukacyjnej i opiekuńczej.

Dystrybuowana we współpracy z gminami Kujawsko-pomorska Karta Dużej Rodziny, wpisująca się w system dostępnej od czerwca ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, a także systemy podobnych kart funkcjonujące w gminach naszego województwa, będzie upoważniać do określonych zniżek i zwolnień z opłat, wśród których znajdą się m. in. upusty i rabaty na kupno biletów do marszałkowskich instytucji kultury (muzea, teatry, domy kultury, filharmonia i opera).

Czytaj też  Wojewódzki Program Wspierania Rodziny 2014-2022.

4 września prezentowaliśmy program na posiedzeniu regionalnego Konwentu Powiatów w Tucholi.  Podczas spotkania,  w którym uczestniczył marszałek Piotr Całbecki, dokument referowała dyrektor Departamentu Spraw Społecznych w Urzędzie Marszałkowskim Krystyna Żejmo-Wysocka. Pierwsza z cyklu konferencji „Rodzina jest najważniejsza” odbyła się 26 września we Włocławku.
 
1. 2. 3.
Włocławek, fot. Departament Spraw Społecznych
 
1. 2. 3.
4. 5. 6.
Fot. Starostwo Powiatowe w Tucholi
 
1. 2. 3.
Żnin, fot. Departament Spraw Społecznych
 
Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego


5 września 2014 r.
Ostatnia aktualizacja: 10 września 2014 r.