Audiobook na Narodowe Czytanie
 Biblioteka Pedagogiczna Kujawsko–Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku aktywnie włączyła się w akcję Narodowego Czytania, której patronował Prezydent RP Bronisław Komorowski. Ciekawym projektem realizowanym przez bibliotekę było nagranie audiobooka, którego twórcami zostali czytelnicy odczytujący fragmenty „Pana Wołodyjowskiego” Henryka Sienkiewicza. Utrwalone elektronicznie głosy poddano obróbce dźwiękowej i zapisano w postaci elektronicznej książki.
 
Uroczyste odsłuchanie audiobooka odbyło się 6 września 2014 r. w siedzibie     biblioteki. W  tym dniu każdy odwiedzający nas otrzymał pamiątkowy egzemplarz audiobooka wraz ze stemplem przesłanym przez Kancelarię Prezydenta RP.

Kolejne działania, które towarzyszyły akcji Narodowego Czytania, to prezentacja książek oraz ekspozycja plastyczna uczniów obrazująca scenki dotyczące „Trylogii” Henryka Sienkiewicza. Multimedialnym akcentem przedsięwzięcia była wirtualna wystawa na stronie internetowej http://cen.org.pl/ , która w sposób dynamiczny prezentowała postać polskiego noblisty, zaś uzupełnieniem informacyjnym stało się zestawienie bibliograficzne: „Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza”.
 
Departament Edukacji i Sportu