O Strategiach ZIT
 Dnia 8 września br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego odbyło się spotkanie dotyczące realizacji zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT), w którym uczestniczyli przedstawiciele samorządów tworzących partnerstwa realizujące ZIT dla Włocławka, Grudziądza i Inowrocławia oraz ich obszarów funkcjonalnych. Podczas spotkania omówiono warunki realizacji instrumentu ZIT, stan prac nad strategiami  ZIT oraz propozycje projektów do realizacji.
 
W ramach inwestycji terytorialnych wsparcie może zostać przeznaczone na realizację przedsięwzięć dotyczących: realizacji planów gospodarki niskoemisyjnej, zadań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, rewitalizacji społeczno–gospodarczej, aktywizacji społeczno–zawodowej, podnoszenia jakości procesu edukacji, zmniejszających bezrobocie oraz zwiększających poziom zatrudnienia. Władze Włocławka planują m.in. zrealizować projekty inwestycyjne wykorzystujące potencjał autostrady i Wisły oraz związane z efektywnością energetyczną. Grudziądz chce m.in. dobrze skomunikować miasto z okolicznymi gminami oraz realizować działania społeczne i edukacyjne skierowane do mieszkańców obszaru. Władze Inowrocławia myślą m.in. o połączeniu miasta i gmin siecią ścieżek rowerowych i inwestycjach w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną oraz o utworzeniu Centrum Geologii i Laboratorium Szlaku Bursztynowego.

Prezydenci miast oraz włodarze gmin wchodzących w skład ZIT podpisali już porozumienia o współpracy, na których będzie się opierać realizacja wspólnych przedsięwzięć. Kolejnym koniecznym do spełnienia warunkiem w celu uruchomienia środków na realizację ZIT jest przygotowanie Strategii wdrażania ZIT. Strategia taka określa zintegrowane działania służące rozwiązywaniu problemów gospodarczych, środowiskowych, klimatycznych, demograficznych i społecznych, jakich doświadczają obszary miejskie, z uwzględnieniem potrzeby wspierania powiązań między obszarami miejskimi i wiejskimi.
 
Prezentacje przedstawione podczas spotkania:
 
1. 2.
3. 4.