Postępowanie WZP.272.65.2014
Zorganizowanie, przygotowanie i przeprowadzenie zajęć w ramach projektu systemowego pod nazwą „Region Nauk Ścisłych”
 
Do pobrania: