Wykaz
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w nieodpłatne użytkowanie na czas nieokreślony na rzecz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy w udziale do 1282/2976 części. Za datę wywieszenia wykazu przyjmuje się dzień ogłoszenia w prasie informacji o jego wywieszeniu, tj. 4 września 2014 r.