Zapytanie ofertowe
Przedmiotem zamówienia jest organizacja wizyty studyjnej oraz promocja RPO WK-P w Solecznikach (Litwa) w dniach 12 -15 września 2014 roku.