Zamówienie na mapy edukacyjne
Zaprojektowanie i wykonanie map wraz przygotowaniem ich wersji multimedialnych zgodnie ze specyfikacją.