Konferencja uzgodnieniowa – krok do Kontraktu Terytorialnego
 Reprezentacje samorządów wszystkich szczebli na zaproszenie marszałka Piotra Całbeckiego uczestniczyły (29 sierpnia) w konferencji w Urzędzie Marszałkowskim, której tematem były uzgodnienia dotyczące Kontraktu Terytorialnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Oficjalne negocjacje dokumentu z rządem rozpoczną się w ciągu najbliższych tygodni. Wśród obecnych na spotkaniu byli też sygnatariusze podpisanego w maju porozumienia na rzecz spójnej polityki pozyskiwania unijnych środków pomocowych w perspektywie 2014-2020, w tym przedstawiciele najważniejszych regionalnych wyższych uczelni.
 
- Na liście inwestycji które chcemy umieścić w naszym Kontrakcie Terytorialnym mamy 170 ważnych z punktu widzenia rozwoju regionu projektów. Nie wiemy ile z nich zostanie zaakceptowanych przez stronę rządową w toku negocjacji. Będziemy walczyć, by było ich jak najwięcej. Stajemy przed dużym wyzwaniem – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Przygotowywane i negocjowane w tym roku po raz pierwszy kontrakty terytorialne szesnastu polskich województw, będące umowami między samorządami wojewódzkimi a rządem, są nowym instrumentem koordynacji polityki rozwojowej. W dokumentach tych zapisane zostaną między innymi konkretne strategiczne przedsięwzięcia inwestycyjne o kluczowym dla regionalnych społeczności znaczeniu i sposób ich finansowania (regionalne programy operacyjne, zarządzane na szczeblu krajowym programy unijne, budżet państwa).

Prace nad Kontraktem Terytorialnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, którego szacowana wartość przekracza 33 miliardy złotych, trwają blisko dwa lata. Część objętych nim przedsięwzięć wpisuje się w koordynowane na szczeblu krajowym programy finansowane z funduszy pomocowych Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020. Naszym sukcesem jest wprowadzenie już do realizacji dwóch dużych inwestycje z pakietu zadań kontraktowych: budowy obwodnicy Inowrocławia i budowy obwodnicy Brodnicy (trwają przetargi na wyłonienie wykonawców). Trzecim przygotowywanym zadaniem kontraktowym jest budowa drogi ekspresowej S-5.  

Konferencja która odbyła się 29 sierpnia w Toruniu finalizuje proces uzgadniania stanowiska negocjacyjnego zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, będącego punktem wyjścia do rozmów o kontrakcie z rządem (uzgodnieniom podlega projekt stanowiska przyjęty przez zarząd województwa 20 sierpnia). Samorząd województwa, oprócz marszałka Piotra Całbeckiego, reprezentowali wicemarszałek Dariusz Kurzawa, członek zarządu województwa Sławomir Kopyść oraz radni Barbara Kania, Elżbieta Krzyżanowska, Janusz Niedźwiecki, Maciej Świątkowski i Jan Wadoń.

  • Lista przedsięwzięć proponowanych do KT WK-P i formularz konsultacyjny tutaj 
  • Prezentacja nt. KT WK-P tutaj.

Czytaj też Pakt dla rozwoju – czas intensywnych uzgodnień.
 
1. 2. 3.
4. 5.
Fot. Tymoteusz Tymiński

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego


29 sierpnia 2014 r.
Ostatnia aktualizacja: 1 września 2014 r.